Kosova VPS S

Веќе од
€16.49 EUR
Месечно + €1.00 Конфигурирање на провизија

 • 100 GB SSD WEB Space
 • 1 Core CPU
 • 2 GB Guaranteed RAM
 • Debian 9 OS
 • Kosovo Location


Kosova VPS M

Веќе од
€21.49 EUR
Месечно + €1.00 Конфигурирање на провизија

 • 150 GB SSD WEB Space
 • 2 Core CPU
 • 4 GB Guaranteed RAM
 • Debian 9 OS
 • Kosovo Location


Kosova VPS L

Веќе од
€27.49 EUR
Месечно

 • 100 GB SSD WEB Space
 • 4 Core CPU
 • 6 GB Guaranteed RAM
 • Debian 9 OS
 • Kosovo Location